La Junta

Els membres de la junta són:

Presidenta – Neus Sampons

Secretari – Quirino Gòmez

Tresorer – Judit Solé

Vocal – Elisabet Colell

Vocal – Ramon Grimaldos

Telèfons de contacte i càrrecs de l’AMPA

Anuncis