Fapac

Què és la FaPaC

La FaPaC és la federació que aplega la majoria d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de centres de primària i secundària públics de Catalunya, a més de representar associacions d’escoles bressol, llars d’infants i centres d’educació especial. Som més de 2.100 AMPArepartides en més de 750 municipis més de 300.000 famílies.

La federació és l’espai de relació, coordinació i treball comú entre les AMPA de Catalunya. La nostra Missió és treballar per una educació de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducatuva. Els nostres principals valors se centren en la participació, representativitat, transparència i independència.

La FaPaC s’organitza en delegacions territorials: Delegació Barcelona Comarques, Barcelona Ciutat, Lleida, Tarragona i Girona.

Per a més informació entrar al web que es va actualitzant continuament:

http://www.fapac.cat

Anuncis